The timing of IVF (In Vitro Fertilization) after hysteroscopy depends on the type of procedure performed and the individual’s condition. Many couples face difficulties in conceiving due to various reasons, including uterine problems that may be investigated through hysteroscopy. Hysteroscopy is a surgical intervention that allows for a detailed examination of the inside. The question of “when is IVF performed after hysteroscopy” is a common concern for couples.

By tupbebekankara

Uluslararası standartlarda hizmet veren tüp bebek doktorlarımız bilimsel gelişmelerin ışığında kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulamaktadır. Her tedavi her hastaya olmaz ilkesi öncülüğünde tüm hastaların farklılıklarına göre tedavi şekilleri belirlenmekte ve en başarılı sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Hasta bilgilerinin gizliliği ve güvenliğine önem vermekteyiz. Hastanın hiçbir bilgisi başka bir hasta ya da hastanın izni olmayan bir hasta yakınıyla kesinlikle paylaşılmaz. Muayenehanemizde bilgileriniz her zaman güvendedir.

Leave a Reply